بندر شهید رجایی

پروژه خدمات اسنادی

پروژه­ راهبری سامانه CCS  و خدمات اسنادی

با تصویب هیئت عامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت افق از تاریخ 90/6/15  هدایت و بهره برداری سامانهccs  با هدف کسب مالکیت اطلاعات کانتینری بندر شهید رجائی توسط سازمان بنادر و دریانوردی را به عهده گرفت که با تلاش و حمایت های شرکت، سامانه ccs تکامل یافته و در حال حاضر به یکی از مهمترین بانک های اطلاعاتی سازمان تبدیل شده است.

از تاریخ 92/5/2  صدور صورتحساب THC که یکی از منابع درآمدی سازمان می باشد از سامانه ccs و توسط شرکت افق آغاز و تا کنون نیز ادامه دارد.

از تاریخ 92/4/20  نرم افزاری جهت محاسبه و دریافت سهم بندر از هزینه انبارداری محموله های کانتینری از صاحبان کالا ، راه اندازی و راهبری آن نیز به شرکت افق واگذار گردید.

در حال حاضر حدود 70 نفر از فرزندان و بستگان پرسنل و بازنشستگان سازمان در این پروژه مشغول به فعالیت بوده که علاوه بر ایجاد اشتغال در منطقه و کسب سود مناسب، اعتبار خوبی نیز برای شرکت بوجود آورده است.

با موافقت اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، حق صدور صورتحساب انبارداری کانتینری (در خدمات اسنادی) از تاریخ 99/4/1 از 250 به 400 هزار ریال و با ده درصد افزایش سالانه افزایش یافت (60% افزایش) که با نرخ جدید انتظار می رود در شرایط عادی (عدم کاهش شدید صورتحسابها) درآمد این بخش افزیش مناسبی یابد.