درباره ما

خط مشی شرکت تعاونی افق

1- تلاش جهت حفظ آرمان ها و سیاست های کلان مرجع دریایی کشور

2- توسعه بازارهای داخلی و منطقه ای و استفاده از فرصت های کسب و کار به منظور توسعه درآمدهای ذینفعان شرکت با انجام سرمایه گذاری مناسب

3- توجه به خلاقیت در ارائه خدمات و بهره گیری از فن آوری های روز دنیا

4- ایجاد صلاحیت محوری در ارائه خدمات دریایی و بندری

5- ایجاد کانون خردمندان و اندیشمندان دریایی و توسعه دانایی محوری به عنوان واسطه ای برای به اشتراک گذاری دانش کسب شده

6- حضور در جوامع بین المللی به عنوان یک مرکز حائز صلاحیت در ارائه خدمات دریایی و بندری

7- ایجاد بزرگترین مرکز آموزش های دریایی و بندری

8- کمک به توسعه منابع انسانی دریانوردی و مشاغل مرتبط