بندر شهید رجایی

مخازن فرآورده های نفتی T8a شرقی

ساخت مخازن فرآورده های نفتی  T8a  شرقی در بندر شهید رجایی

با مشارکت شرکت پالایش قیر کسری ( سهم افق 37% از درآمد کل پروژه)

پروژه در زمینی به مساحت حدود یک هکتار در بندر شهید رجائی با قرارداد B.O.T به مدت 13 سال احداث گردیده است.

مجری طرح :  شرکت پالایش قیر کسری

میزان سرمایه گذاری :  حدود 350 میلیارد ریال

سهم شرکت افق :  37 درصد از درآمد کل (42 درصد از مالکیت)

ظرفیت مخازن :  بر اساس تعهد قراردادی تعداد 5 مخزن بعهده سرمایه گذار است که عملاً  با ساخت 5 مخزن با ظرفیت حدود 15000 مترمکعب بهره برداری از آن آغاز و فونداسیون سه مخزن با ظرفیت 9000 مترمکعب نیز اجرا گردیده تا در صورت رونق بازار نسبت به ساخت آن و افزایش ظرفیت ترمینال به 24000 مترمکعب اقدام شود. اخیراً ضمن تأمین اعتبار ساخت سه مخزن اضافی با بندر نیز مکاتبه و قول مساعد اخذ شده است که انشاءا... نسبت به ساخت و افزایش 60 درصد ظرفیت سایت فوق در سالجاری اقدام شود.

امکان نگهداری فرآورده های نفتی شامل : قیر، مازوت، روغن پایه

پروژه فوق در هفته دولت سال 96  با حضور  مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، مدیر کل بندر شهید رجائی و سایر مسئولین افتتاح گردید.

علیرغم مشکلات اقتصادی و تورم بی­سابقه، پروژه به پیشرفت 97/1 درصد رسیده است و طبق برنامه ریزی صورت گرفته در سال جاری پروژه به صد درصد رسیده و سه مخزن اضافی نیز با توافق بندر شهید رجائی ساخته خواهد شد.

سهم سرمایه گذاری تعاونی افق در ترمینال فوق با اخذ 4 میلیارد تومان تسهیلات با بازپرداخت 48 ماهه از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی تأمین که اصل وام و سود متعلقه جمعاً بالغ بر 52 میلیارد ریال گردید.