بندر شهید رجایی

پروژه کالای خطرناک

 

ترمینال کانتینری کالای خطرناک در بندر شهید رجایی

با مشارکت تعاونی پیشرو چکاد دریا (سهم افق 70% )

در قالب «شرکت افق چکاد دریا»

 

- میزان سرمایه گذاری پروژه، حدود 2000 میلیارد ریال (به قیمت روز)

- متراژ زمین : 17 هکتار

- مدت قرار داد : اجاره بلند مدت  15 ساله

 زمین پروژه در تاریخ 94/7/1 تحویل و از همان تاریخ عملیات بهره برداری از 10 هکتار ترمینال به صورت موقت توسط تیم مدیریت اجرائی مجرب و کارآزموده آغاز گردیده و به این منظور تجهیزات عملیاتی و سخت افزارهای مورد نیاز تهیه گردیده و به طور همزمان شروع عملیات اجرائی ساخت 7 هکتار ترمینال کالای خطرناک با انتخاب مشاور و تعیین پیمانکار با برگزاری مناقصه محدود انجام شد.

پروژه به صورت بسیار فشرده 2 شیفته اجرا و در مدت 11 ماه که یک رکورد در پروژه های مشابه  به حساب می آید و  با کیفیت بسیار مطلوب اجرا و در هفته دولت سال 95 با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی، مدیرعامل سازمان بنادر، استاندار هرمزگان و مدیر کل بندر افتتاح شد.

پیش بینی می شود با بهره برداری کامل از پروژه ترمینال کالای خطرناک و با کادر سازی مناسب و آموزش نیروهای تخصصی و کسب گواهیهای استاندارد لازم ضمن مدیریت و بهره برداری از ترمینال کالای خطرناک، تعاونی افق به عنوان شرکت تخصصی در این زمینه بتواند ضمن ایفای نقش در سایر بنادر، سود مناسبی برای شرکت به ارمغان بیاورد.

شرکت فوق موفق گردیده است در سال 98 ضمن اجرای کامل و بدون حادثه مسئولیت خطیر خود، نسبت به تمدید ایزوهای سه گانه ISO 14001، ISO OHASAS18001 و ISO9001 اقدام و با کسب 126 میلیارد ریال سود خالص در سال 1398 همزمان ساخت و ساز تکمیل فاز دوم پروژه به مساحت ده هکتار را نیز مدیریت و برنامه ریزی گردیده است در دهه مبارک فجر نسبت به تکمیل صددرصد پروژه و ساخت یکباب انبار سوله 7 هزار مترمربعی اقدام نماید.

شرکت در سال 1399 در بین چندین شرکت متقاضی معتبر در فراخوان واگذاری ترمینال 12 هکتاری کانتینری در بندر شهید رجائی، حضور فعال داشته و با کسب بیشترین امتیاز موفق به اجاره 5 ساله ترمینال فوق با کاربری «ترمینال لجستیکی» گردید.