تاریخ انتشار خبر : 1401/08/16

پرداخت سود سهام سال 1400

اولین مرحله پرداخت سود سهام سال 1400 انجام شد . در این مرحله سود سهامداران محترمی که تا 145 سهم دارند پرداخت شده است . سود سهام الباقی سهامداران گرامی متعاقباً پرداخت و اطلاع رسانی می گردد.