تاریخ انتشار خبر : 1399/11/04

پرداخت سود سهام و توزیع برگ سهام مصوبه مجمع مورخ 1399/06/23

سهامداران محترم شرکت افق

به لطف خدا شرکت افق موفق شد کلیه سود مصوب مجمع سال 98 به مبلغ حدود 118 میلیارد ریال را ظرف 2 ماه پرداخت نماید.

مرحله آخر پرداخت سود نقدی عملکرد سال 98 ، در 99/08/29 انجام شد . بدین ترتیب سود نقدی عملکرد سال 98 کلیه سهامداران گرامی ظرف حدود 2 ماه پس از برگزاری مجمع مورخ 99/06/23 ، بطور کامل پرداخت گردید.

ضمنا سایت سهام با آدرس www.ofoghpms.ir  نیز حاوی محتوای کلیه اطلاعات لازم سهامداران محترم بروز رسانی گردید.

همانگونه که برنامه ریزی شده بود ، برگ سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت نیز آماده و در حال توزیع می باشد.(افزایش تعداد سهام حدود 45 درصد سهام قبلی خواهد بود)