تاریخ انتشار خبر : 1399/06/24

پیام خداحافظی جناب آقای مهندس سیف الهی

 

با سلام به کلیه سهامداران و اعضاء محترم شرکت تعاونی افق.

از اینکه در دو دوره گذشته با حمایت و اعتماد شما توفیق حضور در هیات مدیره شرکت را داشتم خداوند منان را شاکرم. خوشحالم که با تایید حضرت باریتعالی و با کمک سایر دوستان این شرکت در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است. امیدوارم با همت هیات مدیره جدید هرچه سریعتر و پربارتر پله های ترقی و پیشرفت را طی نماید. همه شما و شرکت افق را به خدا می سپارم.

سیف الهی