تاریخ انتشار خبر : 1398/10/14

پرداخت سود سهام سال 97

 

سهامداران محترم

با اهداء سلام و تحیت

احتراماً، به استحضار می رساند با لطف خداوندی، شرکت با اتخاذ تدابیر لازم و تلاشهای فراوان توانست نسبت به پرداخت سود سهام عملکرد سال 97 (مصوب مجمع عمومی)  کلیه سهامداران محترم به ازاء هر سهم یکصد هزار ریال (و با اعتبار بیش از 58 میلیارد ریال) در مدت 2.5 ماه کمتر از مهلت قانونی اقدام نماید.

ضمناً سود پرداختی (33% ارزش سهام) در شرایط اقتصادی کشور جزو بالاترین سودهای پرداختی سایر شرکتهای اقتصادی می باشد.