جزییات خبر



96/06/14
مصوبات مجمع عمومی سالیانه مورخ 96/06/13

سهامداران محترم،

ضمن عرض تبریک به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر، به استحضار می­رساند نوبت دوم مجمع عمومی سالیانه تعاونی افق در تاریخ 96/6/13 در سالن اجتماعات سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1- مبلغ 46 میلیارد ریال سود خالص قابل تقسیم شرکت در سال 95 به نسبت سهام بین سهامداران توزیع شود.
(طبق قانون تجارت، شرکت 8 ماه فرصت دارد تا نسبت به پرداخت سود مصوب مجمع عمومی اقدام نماید)

2- افراد زیر براساس رأی گیری بعمل آمده بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند:

الف- آقای محسن صادقی فر با 292 رأی   

ب- آقای علی جهاندیده با 264 رأی

ج- آقای بهزاد(محمد) سیف الهی با 255 رأی

د- آقای لطف اله متقی با 200 رأی

ﻫ- آقای پژمان بهزادپور با 181 رأی

و آقایان علیرضا ساطعی، حسین کریمی و ابراهیم عزیزآبادی بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند.

ضمناً طبق رأی گیری بعمل آمده:

موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آمارگاران بعنوان بازرس علی ­البدل انتخاب شدند.

در اولین جلسه هیئت مدیره در تاریخ 96/6/15

-       جناب آقای محسن صادقی­ فر                               بعنوان رئیس هیئت مدیره

-       آقای مهندس بهزاد(محمد) سیف­ الهی                   بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره

-       آقای دکتر علی جهاندیده                                    بعنوان عضو هیئت مدیره

-       آقای پژمان بهزادپور                                         بعنوان عضو هیئت مدیره

-       آقای لطف اله متقی                                           بعنوان منشی هیئت مدیره

انتخاب و آقای حبیب اله اکبری منفرد بعنوان مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند.

بازگشت به لیست اخبار