جزییات خبر97/08/26
ترمینال کالای خطرناک در قالب شرکت افق چکاد دریا

در اجرای مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 97/4/13 شرکت افق چکاد دریا، شرکت تعاونی افق (سهامدار 70 درصدی شرکت فوق) جهت تقویت بنیه مالی شرکت مذکور بمنظور امکان انجام تعهدات قراردادی و پیشگیری از ضرر و زیان فاحش و ایجاد رکود جدی در روند فعالیت شرکت یادشده، مبلغ  14،492،179،240  ریال بعنوان توازن در آورده سهم شرکاء به شرکت فوق پرداخت و مساعدت نموده است.

لازم به توضیح است متأسفانه شرکت تعاونی پیشرو چکاد دریا (سهامدار 30 درصد شرکت افق چکاد دریا) بدون دلیل قانونی و طرح ادعاهای واهی با افزایش سرمایه شرکت افق چکاد دریا، مخالفت و در نتیجه شرکت افق چکاد دریا بدلیل فوق نتوانسته است از 126 میلیارد ریال تسهیلات بانکی مصوب از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی جهت ساخت و تکمیل فاز 2 پروژه ترمینال کالای خطرناک بندر شهید رجائی استفاده نماید.

بازگشت به لیست اخبار