جزییات خبر97/08/26
واریز سود سهام سال 1396

با الطاف خداوند متعال شرکت تعاونی افق موفق شد کلیه سود سهام مصوب مجمع عمومی سالیانه مورخ 97/5/14 مربوط به تعداد 3239 سهامدار با اعتبار بالغ بر 22 میلیارد ریال را در زمان کمتر از سه و نیم ماه پرداخت نماید.

توضیح اینکه طبق ماده 240 قانون تجارت، شرکتها برای پرداخت سود سهام، مدت 8 ماه مهلت دارند.

بازگشت به لیست اخبار